Vervolg opleiding

Het diploma is twee jaar geldig.
Om het diploma geldig te houden, moet men jaarlijks laten zien dat men de vaardigheden nog heeft.

De verschillende onderdelen zijn:

 1. Vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp
 2. Stoornissen in het bewustzijn
 3. Stoornissen van de ademhaling
 4. Stilstand van de bloedsomloop
 5. Ernstige uitwendige bloedingen
 6. Shock
 7. Uitwendige wonden
 8. Brandwonden
 9. Kneuzingen en verstuiking
 10. Ontwrichting en botbreuken
 11. Oogletsel
 12. Vergiftiging
 13. Elektriciteitsongevallen
 14. Letsels door koude
 15. Letsels door warmte
 16. Vervoer over korte afstand
 17. Verband- en hulpmiddelen
 18. Het menselijk lichaam
(De competentie met betrekking tot de vetgedrukte vaardigheden 1 t/m 6 dient elk jaar bewezen te worden.
De vaardigheden 7 t/m 18 dienen iedere twee jaar te worden bewezen)

Om aan de herhalingslessen te kunnen meedoen, dient men lid te zijn.
De contributie is momenteel  €  40,00  per jaar (inclusief verbandleer- en reanimatielessen).

Vanaf september t/m maart worden 2-wekelijkse herhalingslessen gegeven op maandagavond van 19.45 uur tot 21.45 uur.

Hier werd een onderkoeld slachtoffer toegedekt
Tijdens de herhalingslessen komen allerlei aspecten van de EHBO ter sprake.
Op de foto hiernaast ziet u hoe een onderkoeld slachtoffer met dekens toegedekt wordt.