Nieuwe cursus

Ieder mens is wettelijk verplicht hulp te verlenen aan iedereen die in nood verkeert.
Om dit op een verantwoorde manier te doen, is het noodzakelijk om te weten wat wl en wat nit gedaan moet worden.
Hoe er moet worden gehandeld en dit ook op de juiste manier te doen.

De daarvoor noodzakelijke kennis en vaardigheden worden geleerd op "Eerste Hulp cursussen". Iedereen die 16 jaar of ouder is, kan worden opgeleid voor het diploma "Eerste Hulp".

Het behaalde diploma geeft de cursist een waarborg dat hij/zij op een verantwoorde wijze hulp kan bieden.

N.B. Ook wanneer men geen "Eerste Hulp diploma" heeft, is men verplicht de noodzakelijke hulp te bieden, al was het maar om 1-1-2 te bellen.

Wat leert men op een EHBO-cursus

Op een EHBO-cursus wordt onder andere aandacht besteed aan de volgende zaken:

Kennis van het menselijke lichaam De bouw en werking van het menselijke lichaam
Stoornissen in de vitale functies Wat te doen bij verslikking, stilstand van de bloedsomloop, bewusteloosheid
Plaatselijke stoornissen en shock Wat te doen bij uitwendige wonden, blaren, brandwonden, oogletsels, enz.
Situaties en ongevallen die kunnen leiden tot stoornissen in de vitale functies en tot plaatselijke stoornissen Hoe te handelen bij electriciteits-ongevallen, vergiftigingen, onderkoeling, bevriezing, enz.
Speciale vaardigheden, kleine letsels en verbandleer Hoe vervoert u iemand over korte afstand, bloedneus, tekenbeet, enz
Verband- en hulpmiddelen U krijgt kennis over de materialen die u bij de eerste hulp kunt gebruiken

Op de maandagavond wordt de beginnerscursus "Eerste Hulp" gegeven.
De avonden beginnen om 19.45 en duren tot ongeveer 21.45.
In totaal zullen 14 lesavonden gehouden worden. Daarna komt er het examen.

Op 22 februari 2016 begint er bij voldoende aanmeldingen weer een nieuwe cursus!

Data cursus:
februari
22, 29
maart
14, 21
april
4, 11, 18, 25
mei
2. 9, 23, 305
juni
13, 20, 27 examen

Informeer ook eens bij uw verzekeringsmaatschappij. Misschien wordt een (groot) deel van deze cursus wel vergoed !!!